Oferujemy kompleksową obsługę podatkowo-księgową-finansową przedsiębiorstw
Obsługa księgowa:
W ramach obsługi księgowej prowadzimy: księgi handlowe,
podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT,  ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
Reprezentujemy klienta w urzędach,
sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe, przygotowujemy i modyfikujemy zakładowe plany kont. Nasze usługi rozciągają się również na sporządzanie i analizę bilansu zysku i strat oraz przepływu środków pieniężnych.
Obsługa Kadrowo - Płacowa:

Ten aspekt Naszej działalności polega na prowadzeniu pełnej dokumentacji kadrowej
. Zajmujemy się przygotowaniem umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań stosunku pracy.Przygotowujemy  listy płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń.
Nasze Biuro proponuje Państwu również
obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych. Do obsługi kadrowo-płacowej Biura należy także:
-przygotowanie deklaracji ZUS
-przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
-przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na   
 podstawie innych umów.
Doradztwo podatkowe:
Zapewniamy bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych, dzięki możliwości zasięgnięcia w każdej chwili opinii ekspertów. W ramach konsultacji nasi specjaliści pomagają Państwu na bieżąco, telefonicznie bądź na osobistym spotkaniu, wybrać optymalne rozwiązania podatkowe.
Pozyskiwanie finansowania:

Pomagamy w uzyskaniu środków zarówno na start jak i na rozwój przedsiębiorstwa.